Verlof

Leerlingen kunnen extra vrij krijgen voor belangrijke familiegebeurtenissen, zoals een huwelijk of begrafenis. Dit verlof dient schriftelijk bij de directie te worden aangevraagd. Het verlofformulier vindt u digitaal op onze website en kunt u ook opvragen bij de school. De school moet leerlingen vrijgeven voor de dagen waarop ze vanwege geloofs- of levensovertuiging niet op school kunnen zijn.

In bijzondere gevallen mag de directie van de school (één keer per jaar) een leerling vrijgeven om met zijn ouders op vakantie te gaan. Dat geldt alleen voor ouder(s)/ verzorger(s) die door hun beroep niet in de schoolvakanties vakantie kunnen nemen. De ouder(s)/verzorger(s) moeten dan een werkgeversverklaring laten zien (ouder(s)/verzorgers(s) met een eigen bedrijf kunnen hiervoor hun eigen briefpapier gebruiken). De directie van de school mag geen toestemming verlenen als het gaat om de eerste twee weken na de zomervakantie. Hieronder vindt u het formulier in pdf.