Groep 8

Rekenen

Taal 

  • www.taal-oefenen.nl kies voor groep 8 en kies daarna een categorie uit. Website is van Junior Einstein. 
  • www.leestrainer.nl Kies voor de categorie ‘taalverzorging’ en dan bijvoorbeeld ‘leestekens’. 

Lezen

Diversen