Visie en Missie

“SAMEN EIGEN”, is het motto van De Twilling.
We geloven dat uw kind is wie het is. Bijzonder!
D
at willen we versterken. Verschillen waarderen wij bij ons op school. Uw kind is anders dan de andere kinderen. En dat moet vooral zo blijven. Zoals alle kinderen anders zijn en van elkaar verschillen. Dat past bij een kind. Dat noemen wij eigen. We geloven in de eigenheid van ieder kind. Wij waarderen de verschillen die er zijn tussen kinderen. Juist door hun eigenheid te laten zien, leren kinderen (en ook grote mensen) elkaar kennen. Op die manier groeit er verbinding. Dat is de basis voor onze samenleving. Daar geloven we in.

Te vaak zien we nog dat gelijkgezinden elkaar opzoeken. Hoe mooi zou het echter zijn als uw kind met de andere kinderen ontdekt dat verschillen er toe doen en dat ze zo elkaar juist verrijken?
Te vaak zien we ook nog dat mensen hun eigenheid niet durven tonen omdat hun omgeving hen dan niet meer accepteert.

Wij willen dat onze leerlingen juist het tegenovergestelde doen. Dat vragen we niet alleen van onze kinderen maar van iedereen die zich betrokken weet bij onze school. Op die manier verbinden wij ons met uw kind, in de klas, op school en daar buiten. Op De Twilling staat niemand er alleen voor.  We helpen uw kind zijn omgeving te begrijpen en verschillen te waarderen. In die weg groeit het in betrokkenheid op zichzelf en alles om hem heen. Zo zijn we als school. Dat doen en leren we. Onze naam is niet voor niets De Twilling.

In alles wat we doen zijn we altijd  Nabij, Eigen en Groeiend.

Altijd Nabij 
Om daar als school inhoud en betekenis aan te geven willen we altijd dichtbij uw kind staan. Op onze school staat geen enkele leerling er alleen voor. Zoals wij ons geraakt voelen door uw kind willen wij hem raken om zich verder te ontwikkelen. Het is belangrijk om daar iedereen bij te betrekken. Of je nou een leerling, ouder, leerkracht, ondersteuner of buur bent ook als de omgeving steeds groter wordt. 

Altijd Eigen
We willen dat uw kind steeds meer zijn eigenheid leert kennen en waarderen en vooral durft tonen. Leerlingen op onze school zijn vooral zichzelf. Dat is hun kracht. Wij zoeken altijd naar vormen van onderwijs die daarop aansluiten. Kinderen zijn uniek ook in hun verschillen en dat waarderen we. Daarmee verrijken ze hun omgeving en de ander. Uw kind kijkt met een positief gevoel naar wat het kan zijn, kan doen en wat de ander daarin betekent. Zo kijken wij op De Twilling altijd naar wie we zijn en wat we kunnen.

Altijd Groeiend
Uw kind en de mensen om ons heen, zijn nu al goed in wat ze doen. En morgen zijn wij daar nog iets beter in. Wij zien als geen ander uw kind voor wie het is. Waar anderen vooral de omstandigheden zien, zien wij uw kind. Daardoor zijn wij als geen ander in staat om er van te genieten wanneer uw kind zichzelf laat zien en het groeit in wat hij doet.  

In ons dagelijks onderwijs betekent het dat uw kind de verbinding aan gaat met kinderen, ouders, leerkrachten, andere ondersteuners en buren. Mensen die verbonden zijn, verrijken elkaar. Samen ontdekken we steeds meer onze eigen(w)aardigheden. Uw kind vormt een omgeving voor de mensen om hem heen.Onze leerlingen stellen anderen in staat zichzelf te ontdekken en ontwikkelen. Zorg voor elkaar is daarin één ding. Zorg voor de omgeving is twee. We helpen en begeleiden uw kind om in die omgeving zijn plaats in te nemen. We leren uw kind zijn omgeving kennen, verkennen, begrijpen en waarderen Dat doen we altijd op een actieve manier, zowel in onze manier van werken als in de dingen die we ondernemen.

Dit alles doen we in een positieve omgeving. In zo'n omgeving leert uw kind zichzelf en zijn mogelijkheden het beste kennen en te ontwikkelen. Daar staan wij voor. De methode die we daarvoor gebruiken is KIVA. Een door de overheid erkend en goedgekeurd programma voor een veilige, positieve, sociale omgeving.

Daarbij vinden we het belangrijk dat uw kind leert cultuur ontdekken.
Om mogelijkheden en onmogelijkheden te verkennen, is cultuur, zowel met een grote als een kleine c, belangrijk. We organiseren veel culturele uitjes en activiteiten.

Uw kind gaat zijn plaats innemen in de toekomstige samenleving. We weten nog niet hoe die eruit zal zien. Daarom staan op De Twilling de  21ste-eeuwse vaardigheden hoog in het vaandel. Het innovatorium is daar een bewijs van. En daar maken we in ons onderwijs ruimschoots gebruik van. Innovatie en vernieuwing staan daarbij altijd centraal.

Dit is de basis van waaruit wij samen groeien en ontwikkelen.

Wilt u dit ook voor uw kind, dan bent u van harte welkom!

“SAMEN EIGEN”