Nieuwe ouders

U kent uw kind goed, wij hebben verstand van goed onderwijs. Laten we deze twee combineren en samen bijdragen aan deze fantastische ontwikkeling in het leven van uw kind. Om u te ondersteunen en onze fijne sfeer aan u te laten voelen, nodigen wij u van harte uit bij ons te komen kijken. Zo kunt u kennis maken met ons, onze manier van lesgeven, onze visie, maar bovenal: ons enthousiasme.
Onze directeur, Rina Franke, staat voor u klaar om u te begeleiden en kennis te laten maken met onze school.

Kennismaking

U maakt een afspraak met Rina Franke - directeur van Obs De Twilling - voor een kennismakingsgesprek en een rondleiding door het gebouw. Wilt u vervolgens overgaan tot aanmelden van uw kind dan zien we deze schriftelijke aanmelding graag uiterlijk op de leeftijd van 3 jaar en 8 maanden tegemoet. Dit geeft ons de tijd om samen met u te kijken of uw kind zonder aanvullende informatie geplaatst kan worden op school. Mocht dat het geval zijn dan schrijven we uw kind in en krijgt u een melding van inschrijving van ons. 

Huisbezoek en meedraaien 

Ongeveer een maand voordat uw kind vier jaar wordt, komt de leerkracht van Unit A bij u op huisbezoek. Tijdens dit bezoek bespreken we met u alles wat nodig is om uw kind zich zo snel mogelijk thuis te laten voelen. Uiteraard kunt u dan alle vragen stellen waarop u nog geen antwoord heeft! Als uw kind drie jaar en tien maanden oud is mag het in totaal maximaal vijf dagdelen meedraaien op school. 

Aanmelden van nieuwe leerlingen met een ondersteuningsvraag 

Geeft u in uw schriftelijke aanmelding aan dat uw kind een ondersteuningsvraag heeft, dan onderzoekt de school welke ondersteuning uw kind nodig heeft. Hierbij gebruiken we vooral uw informatie om de begeleiding van uw kind vast te stellen. Daarom is het belangrijk om zelf duidelijk aan te geven dat uw kind extra ondersteuning nodig heeft. We nodigen u uit om een vervolggesprek met ons aan te gaan. 

Hierna krijgt de school 6 tot 10 weken de tijd om te onderzoeken welke vorm van extra ondersteuning nodig is voor uw kind en of deze ondersteuning door de school zelf geboden kan worden. De school schakelt vervolgens het Zorg Advies Team in voor de beoordeling van het dossier, de advisering over de plaatsing en/of de besluitvorming over het ondersteuningstraject. 

Als blijkt dat de school de zorg, eventueel met extra ondersteuning vanuit het expertisecentrum zelf kan bieden, gaan we over tot inschrijving van uw kind. U krijgt een melding van inschrijving van ons. Lukt het niet om uw kind te plaatsen bij ons op school dan gaan we, in overleg met u als ouders, op zoek naar een passende school. Het bestuur heeft hierin een zorgplicht.