Gezondheid

GGD

Tekst volgt

Hoofdluis

Op onze school proberen we hoofdluis zoveel mogelijk tegen te gaan. Helaas is gebleken dat helemaal uitbannen vrijwel onmogelijk is. Om hoofdluis op school zoveel mogelijk te voorkomen is er een kriebelteam, dat de kinderen regelmatig controleert.   

In de eerste week na een vakantie staat het kriebelteam klaar om iedereen te controleren op hoofdluis en neten om ze op die manier buiten de schooldeuren te houden. De leerkracht informeert u als ouder wanneer er bij een leerling hoofdluis en/of neten worden gevonden. Het kriebelteam kan de ouders adviseren in de aanpak van de luizen en de neten. De exacte data van deze controles staan op de jaarkalender van de school.  Als u bij uw kind hoofdluis constateert, wilt u dit dan zo snel mogelijk melden bij de groepsleerkracht? 

Meer informatie over hoofdluis, op de website van het RIVM