Gezondheid

GGD Fryslân

De jeugdgezondheidsdienst volgt de gezondheid en ontwikkeling van kinderen van0 tot 18 jaar. Kinderen en hun ouders ontvangen tijdens de basisschoolperiode op5-jarige leeftijd en in groep 7 een uitnodiging van de GGD voor eengezondheidsonderzoek door de schoolarts. Voorafgaande aan dit onderzoekontvangen ouders een vragenlijst. De onderzoeken vinden altijd plaats op school.

jgz@ggdfryslan.nl

Hoofdluis

Op onze school proberen we hoofdluis zoveel mogelijk tegen te gaan. Helaas is gebleken dat helemaal uitbannen vrijwel onmogelijk is. Om hoofdluis op school zoveel mogelijk te voorkomen is er een kriebelteam, dat de kinderen regelmatig controleert.   

In de eerste week na een vakantie staat het kriebelteam klaar om iedereen te controleren op hoofdluis en neten om ze op die manier buiten de schooldeuren te houden. De leerkracht informeert u als ouder wanneer er bij een leerling hoofdluis en/of neten worden gevonden. Het kriebelteam kan de ouders adviseren in de aanpak van de luizen en de neten. De exacte data van deze controles staan op de jaarkalender van de school.  Als u bij uw kind hoofdluis constateert, wilt u dit dan zo snel mogelijk melden bij de groepsleerkracht? 

Meer informatie over hoofdluis, op de website van het RIVM