Onze belofte

Wij beloven dat wij als school, samen met u als ouder(s)/verzorger(s), er alles aan zullen doen om uw kind alle mogelijkheden te geven om zo optimaal mogelijk te kunnen ontwikkelen en uw kind in zijn/haar eigen kracht te zetten.

De Twilling is een school waar we het belangrijk vinden dat iedereen zich er vertrouwd en thuis voelt. Met elkaar scheppen wij een leer- en leefklimaat, waarbij iedereen zich gewaardeerd en welkom voelt. Bij ons op school is iedereen belangrijk. Wij dagen elkaar uit een eigen mening te vormen en die van een ander als waardevol te beschouwen. Bij ons op school leren we elkaar te waarderen, stimuleren en respecteren. 

Groeiend, eigen en nabij

Wat ons bijzonder maakt is dat wij in alles groeiend, eigen en nabij zijn. Het zijn de pijlers waar wij dagelijks ons onderwijs op inrichten en wat bij ons elke dag centraal staat. 

De mensen om ons heen - in het bijzonder uw kind(eren) - zijn vandaag al goed in wat ze doen. Maar hoe mooi is het om daar morgen nog beter in te zijn? Die groei is één van de mooiste ontwikkelingen om te stimuleren en daaraan te mogen bijdragen.  

Zijn wie je bent

Ieder van ons heeft een eigen kijk op zichzelf en de wereld om ons heen. Dit maakt ons in alle opzichten uniek. Die eigen kijk, maar ook de bijbehorende eigen inbreng is voor ons heel belangrijk. Iedereen die betrokken is bij de Twilling mag die inbreng geven. Sterk nog: die inbreng zorgt ervoor dat wij elke dag samen tot leren komen. Bij ons mag je zijn wie je bent, want het mooiste wat je kunt worden is jezelf. 

In alles wat wij doen zijn we nabij en betrokken bij elkaar. Immers: zonder elkaar zijn we niet compleet. Omdat de kinderen bij ons centraal staan, volgen wij uw kind in alles en laten we ons raken door de ontwikkeling die uw kind doorloopt. In elke stap van deze ontwikkeling zoeken wij verbinding met uw kind en stimuleren we uw kind om verbinding te zoeken met de omgeving. Hierdoor kunnen we van en met elkaar leren, maar altijd ondersteund waar dat nodig is.