Ons onderwijs

Op obs de Twilling werken we in de unit 1/2/3A, 1/2/3B, unit 4/5, unit 6/7 en een unit 8. Daarbij streven we er iedere dag naar ons onderwijs zo passend mogelijk aan te bieden aan de leerlingen. We volgen hierbij het EDI model (explicite directe instructie model) en het IGDI model (interactief, gedifferentieerd, directe instructiemodel). De wijze van instructie geven stemmen we af op de vraag van de groep.

Daarnaast is onze missie kinderen successen te laten ervaren door doelen te stellen en te behalen. Dit doen we door ons aan te sluiten bij de werkwijze van continu verbeteren. Bij deze werkwijze zijn kinderen eigenaar van hun eigen leerproces, maar ook onderdeel van het leerproces van de groep. Ieder kind kan zijn/haar eigen doel stellen op gebied bijvoorbeeld rekenen of taal, maar ook op sociaal gebied of op gebied van vaardigheden ontwikkeling. 

Deze doelen worden in samenspraak met de leerkracht opgesteld en in een cyclus geëvalueerd. Denk hierbij aan doelen als: ik kan over vier weken meer dan 30 woorden in één minuut lezen (groep 3), of: ik weet aan het eind van de maand hoe ik de formule oppervlakteberekening moet toepassen om tot een goed antwoord te komen (groep 6). 

Successen vieren

Groepsdoelen worden in samenspraak met de groep opgesteld en geëvalueerd. Belangrijk voor ons is dat er, bij het behalen van een doel, ook ruimte is om dit te vieren. De manier waarop we dit vieren kan verschillen per groep, per doel en per leerling. Het is belangrijk om successen te vieren en te leren dat je daar ook van mag genieten. Is het doel niet behaald, dan gaan we samen kijken wat ervoor nodig is om de volgende keer dit doel wel te behalen. 

Weekroosters

Op obs de Twilling werken we met weekroosters, waarin alle vakken aan bod komen. Dit weekrooster is in hoofdlijnen op elk moment van de dag in elke groep hetzelfde, zodat we duidelijkheid en rust kunnen bieden in de school. Het moment waarop we rekenen aanbieden is in elke groep gelijk, zodat leerlingen die op een ander niveau leren ook kunnen aansluiten bij het niveau dat past bij hun ontwikkeling. Zo geven wij onderwijs op maat en zijn we samen verantwoordelijk voor de ontwikkeling van onze leerlingen.  

Aanbod

Om in de maatschappij goed te kunnen functioneren is het van belang dat ieder kind goed onderwijs krijgt in de Nederlandse taal, het ontwikkelen van een leesbaar handschrift en goed leert rekenen. Deze vakken krijgen binnen ons onderwijs dan ook veel ruimte. Daarnaast bieden wij uiteraard ook elke week Kiva (sociaal emotionele training), Engels, Fries, geschiedenis, aardrijkskunde, natuur & techniek, gymnastiek, muziek, tekenen en handvaardigheid aan om tot een compleet en gebalanceerd aanbod te komen. Dit aanbod bieden wij aan in activerende, coöperatieve werkvorm die past bij de leerling en de inhoud van de les. 

Meer- en hoogbegaafdheid

Wij bieden leerlingen die meerbegaafd of hoogbegaafd zijn passende en uitdagende opdrachten. Ook kunnen zij vanaf groep 5 de talentgroep van Elan Onderwijsgroep bezoeken. 

Uiteraard bieden wij naast dit alles ook nog uitdagende culturele, sportieve en creatieve activiteiten. Dit om onze leerlingen een zo compleet mogelijk aanbod te verzorgen.