Belangrijke documenten

De volgende schooldocumenten zijn relevant voor u als ouder(s) / verzorger(s). Wanneer er vragen zijn naar aanleiding van de inhoud van de documenten, dan kunt u contact opnemen met de directeur.